ZPRACOVÁNÍ PŘEBYTKŮ OVOCE NA PÁLENKU A MOŠT

 

TŘEŠNĚ a VIŠNĚ: tmavé: bez stopek, hniloby a plísně.

    Výtěžnost – 6 litrů 50% pálenky na 100 kg třešní, višní.

HRUŠKY, JABLKA: pro pálení konzumně zralé, bez hniloby a plísně.

Výtěžnost: jablka – 22 kg /1 litr 50% pálenky

      hrušky – 23 kg/ 1 litr 50% pálenky

ŠVESTKY: bez plísně a hniloby

Výtěžnost – 13 kg/ 1 litr 50% pálenky

 

  • K pálení je možno pěstitelem dodat celé ovoce, nebo vlastní kvas (viz příloha – Zásady pro zakládání ovocných kvasů)
  • Výtěžnost kvasu je dána obsahem cukru a v případě lepší výtěžnosti obdrží majitel celé vypálené množství.
  • V případě výroby vlastního kvasu pěstitelem je nutno dodat k pálení 250 – 300 l kvasu, případně násobky. 

Cena pravého ovocného destilátu je po zdanění 190 Kč za litr 50% pálenky

Moštování ovoce 10 Kč za litr moštu

 

Nadbytečnou úrodu zpracujeme na originální pravý ovocný destilát v naší pálenici. I jablka jsou nejlepší překapaná. Získáte tak kvalitní mok za poloviční cenu než v obchodě!

Termín vyzvednutí destilátu si pěstitel dohodne s pracovníkem pálenice.