PROHLÍDKA LIHOVARU VČETNĚ DEGUSTACE

 

Prohlídka zahrnuje:

 

  • prohlídka technologického zařízení lihovaru a pálenice

  • slovní komentář k zařízení a postupům

  • délka prohlídky cca 30min

  • cena pohlídky 250,- 

 

 Degustovna 

 lihovar