Zásady tvorby ovocných kvasů

 

  • Sbíráme jen ovoce dobře vyzrálé, zdravé a nepoškozené, bez hniloby a plísně. Úprava ovoce pro založení kvasu je zřejmá z následující tabulky
 Druh ovoce  Úprava ovoce  Cukr/100 kg ovoce 
  Třešně  Odstopkovat 4 kg
  Jablka Podrtit 4 – 5 kg
  Hrušky Podrtit 4 – 6 kg
  Meruňky Odpeckovat 5 kg
  Broskve Odpeckovat 6 – 8 kg
  Švestky Pomačkat 2 kg 
 
  • K založení kvasu používáme upravené ovoce podle bodu 1 a dosladíme podle předchozí tabulky a ukládáme do nádob. Nádoby používáme pouze dřevěné nebo plastové, čisté a mohou být i zasířené jedním sirným knotem do obsahu nádoby 100 l. 
  • Cukr k doslazení rozpustíme v teplé vodě a to v takovém množství, aby po nalití do nádoby s ovocem se vyplnily všechny vzduchové mezery v upraveném ovoci a přebytek vody vytvořil nad ovocem 2 – 3 cm vodní uzávěr, zabraňující hnití ovoce do doby kvašení. Uložení nádob je zřejmé z obrázku kvasu. Teplota v místnosti, kde jsou nádoby uloženy, nesmí klesnout v noci pod + 15 °C. V průběhu 5 – 6 týdnů se kvašením přemění 2/3 obsahu ovoce na ovocné víno a zbytek ovoce (koláč na povrchu) se začne potápět, což je známka ukončení kvašení. Jinak můžeme odebrat cca 2 l ovocného vína a změřit moštoměrem o rozsahu 0 – 20 cukrových stupňů. V případě, že odečteme hodnotu od 0 – 2 stupně je ovocný kvas připraven k odvozu do pálenice.
 Kvas  
  založení kvasu
 
  • K přepravě kvasu do pálení doporučujeme použít nádob o obsahu 50 l se širokým uzávěrem a to jak z důvodu snadné manipulace, tak i z důvodu správného a snadného odhadu přivezeného množství k pálení, což zabrání následným neshodám v množství kvasu přivezeným a přihlášeným k pálení. 
  • Vlastní pálení kvasu je věcí pracovníka pěstitelské pálenice. Majitel kvasu má být přítomen v pálenici a po celou dobu dbát pokynů pracovníka pálenice. 
  • Vyrobenou pálenku doporučujeme stáčet do opletených skleněných nádob, nebo nádob plastových. Hrdlo těchto nádob by mělo být co největší, aby odvětrání čerstvé pálenky při pokojové teplotě nebylo delší než 14 dní. Stáčení pálenky do lahví v prostoru pálenice nedoporučujeme z důvodu časového zaneprázdnění pracovníka pálenice, toto si každý zákazník pro vede sám. 
  • Pokud si zákazník bude přát vyrobenou pálenku zředit na konzumní hodnotu, budou mu poskytnuty dostatečné informace. 

 

Poznámka:

Každý zákazník si pro manipulaci s vlastním kvasem v nálevně pálenice přiveze pomocníka, nebo požádá sám o pomoc zákazníka předcházejícího. Pracovník pálenice tuto pomoc neposkytuje.

Větší množství kvasu přivezeného zákazníkem, než bylo předem přihlášené, nemusí být v uvedený den zpracováno.